บริการออกแบบ 3D Files

      ในการออกปริ้นงาน 3มิตินั้น ไฟล์ที่ต้องใช้สำหรับการปริ้น นั่นก็คือไฟล์จำพวก .stl .obj .3mf เป็นต้น โดยขั้นตอนที่ต้องการจะให้เราออกแบบให้

1.ลูกค้าส่งแบบที่ต้องการให้ทําเพื่อตีราคา จะเป็นรูปสเก็ตที่สมบูรณ์หรือ งานแบบที่ต้องการ โดยถ่ายรูป 4-5 มุม และกำหนดขนาดมาให้

2.ก่อนที่จะทำการปริ้นทางเราจะ ส่งแบบเพื่อให้เช็คดูอีกรอบ แล้วค่อยทำการเริ่มปริ้นได้

ส่งแบบที่ต้องการมาที่

แจ้งรายละเอียด

แจ้งรายละเอียด ความต้องการ
ขนาด หรือรูปทรงที่ต้องการให้
ออกแบบ เพื่อทำการประเมินราคา
และให้คำปรึกษาฟรี

ขั้นตอนการออกแบบ

หลังจากสรุปการออกแบบ และทำการ
ชำระเงินแล้วทางเราจะทำการขึ้นแบบสาม
มิติให้ โดยระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับงานที่่ทำ
สามารถแก้ไขได้ 3 ครั้ง

ตรวจสอบความถูกต้อง

ตรวจสอบไฟล์งานที่ได้ หากมี
ส่วนไหนต้องการแก้ไขสามารถ
แจ้งทีมงานได้เลย

ส่งไฟล์

เมื่อตรวจสอบไฟล์เรียบร้อยแล้ว จะ
ส่งไฟล์เป็น .stl .obj หรือไฟล์
ต้นฉบับ .stp หรือนำไป 3d print