บริการ 3D Scanning ทั้งในและนอกสถานที่ ด้วย ระบบ ‘Structured Light Scanner’ เพื่อนำไปปรับ แต่ง แก้ไขไฟล์ ลอกเลียนแบบชิ้นงานจริง หรืองานอื่นๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ
บริการแสกนงานสามมิติ ความแม่นยำเกรด
อุตสาหกรรม สามารถนำไปใช้กับ
– Reverse Engineering
– 3D Print
– CNC, Machining
สามารถใช้ในหลากหลายด้าน เช่น งานองค์พระ งาน
ประติมากรรม งานวิศวะ อะไหล่หายาก งานด้านการ
แพทย์ และอื่นๆอีกมากมาย

ตัวอย่างงานแสกน