• @tkk3d
  • TKK3D

กำหนดรายละเอียด 

Fused Deposition Modeling 

(FDM)

       เป็นการพิมพ์ 3 มิติ ที่นิยมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบัน โดยมีหลักการทำงานคือ การหลอมเส้นพลาสติกให้กลายเป็นของเหลวแล้วฉีดออกมาเป็นเส้น ผ่านหัวฉีด(Nozzle) คล้ายกับการทำงานของปืนกาว เครื่อง FDM 3D Printer จะวาดเส้นพลาสติกที่ถูกฉีดออกมาเป็นรูปร่างในแนวแกนระนาบก่อน เมื่อเสร็จชั้นหนึ่งแล้วก็จะพิมพ์ในชั้นต่อๆไป จนครบ Layer ของชิ้นงานตามที่ได้ออกแบบไว้ 

       FDM Printer ใช้ได้กับงานทุกประเภท ชิ้นงานที่พิมพ์สามารถนำมาขัด แต่ง หรือเจาะได้ และนำมาใช้งานได้จริง เช่น ใช้เป็นชิ้นส่วนในเครื่องจักร เครื่อง FDM Printer สามารถใช้วัสดุได้หลากหลาย เช่น เส้น PLA, ABS, PET, Nylon, Wood(พลาสติกผสมไม้), Bronze(พลาสติกผสมทองเหลือง) เป็นต้น 

งานที่เหมาะสมสำหรับ FDM Printer
 

1. ชิ้นส่วนทางวิศวกรรม

2. Model งาน Prototype

3. Model สถาปัตย์

4. ฟิกเกอร์โมเดลที่มีความซับซ้อนไม่มาก

ขั้นตอนการสั่งปริ้น

sendfile4.png
ประเมินราคา3.png
ปริ้น.png

กำหนดรายละเอียด 

ในขั้นตอนนี้ทางเราจะทำการตรวจสอบไฟล์

หลังจากนั้นจะทำการกำหนดรายละเอียดของการพิมพ์ 3D ว่าตรงตามความต้องการหรือไม่

ประเมินราคา

ส่งไฟล์ 3D หรือ ให้ทางเราออกแบบ

สามารถส่งไฟล์ให้เราผ่าน 3 ช่องทาง รูปแบบของไฟล์ ควรเป็น .stl .obj .stp .x_t หน่วยเป็นมิลลิเมตร (mm)

ส่งมาได้ที่ tkk3dprinting@gmail.com

เริ่มงาน และจัดส่ง

หลังจากยืนยันในขั้นตอนที่ 2 แล้วทางเราก็จะเริ่มทำการปริ้น เมื่อปริ้นเสร็จ จะมีการเก็บงานและแกะ support ให้

หลังจากเสร็จกระบวนการทั้งหมดทางเราจะจัดส่งให้ผ่านทาง ผู้ให้บริการขนส่งเอกชน