รับออกแบบ และผลิตพุทธศิลป์
ด้วยเทคโนโนยี 3D Scan

รับผลิตวัตถุมงคลทุกรูปแบบด้วย Technology 3DScan และ 3D Printing
ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย คมชัด และทีมงานมากประสบการณ์

“ขั้นตอนการผลิต”

แสกน 3D

เหมาะสำหรับ คนที่มี
องค์พระของจริงอยู่แล้ว
แต่ต้องการปรับเปลี่ยน
เล็กน้อยหรือต้องการ
เปลี่ยนขนาดองค์พระ

ออกแบบ 3D

ออกแบบ 3D โดยช่าง
ผู้ชำนาญการออกแบบ
เหมาะสำหรับคนที่มีภาพ
2มิติ มาให้ทางเราเขียนแบบ

พิมพ์สามมิติ

3D Printing เป็นขั้นตอน
การผลิตโดยใช้เทคโนโลยี
การพิมพ์ 3D ที่ทันสมัย
ช่วยประหยัดงบ และ งาน
ออกมาสวยงามเหมือนแบบ
ที่ต้องการ

ผลิต

การผลิตสามารถผลิตโดย
3D printing เหมาะสำหรับ
คนที่ต้องการงานละเอียด
และจำนวนไม่เยอะมาก หรือ
บริการหล่อเรซิ่นเหมาะกับ
งานจำ นวนมาก

แสกน 3D

สร้างไฟล์ชิ้นงานแบบ
สมจริงรายละเอียดครบ
โดยไม่ต้องเขียนไฟล์ใหม่
ประหยัดเวลา ปรับขนาดได้
ตามต้องการ

ออกแบบ 3D

ออกแบบภาพ 2 มิติ ให้เป็น
3D ปรับรายละเอียดไฟล์ได้
ตามต้องการ เห็นภาพชิ้น
งานได้สมจริงก่อนผลิต

พิมพ์สามมิติ

ได้ชิ้นงาน 3D แบบสมจริง
ทั้งขนาดและรายละเอียด
ต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย และมีคุณภาพ
คุ้มราคา

ผลิต

การผลิตสามารถผลิตโดย
3D printing พร้อมวัสดุ
คุณภาพดี เลือกวัสดุได้ตาม
ต้องการ รวมถึงสามารถ
หล่อชิ้นงานได้ครบทุก
รายละเอียด รวดเร็ว