เทคโนโลยีการสแกน 3 มิติ

           เทคโนโลยีการสแกน 3 มิติ ไม่ได้สร้างมาเพื่อทดแทนเทคโนโลยีการวัดแบบเดิม แต่ถูกสร้างมาเพื่อทำในสิ่งที่ดีกว่า  ปัจจุบันมีตัวเลือกเครื่องวัดรูปแบบต่างๆ มากมายที่สามารถเทียบเคียงความแม่นยำระดับ CMM ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่เลือกใช้ แต่สำหรับการใช้งานในการเก็บข้อมูลด้วยการแสกน 3 มิตินั้นง่ายกว่าการนั่งเขียนโปรแกรม CMM การสแกนด้วยแสงเป็นเหมือนการพ่นสีและการสแกนโครงสร้างเหมือนกับการถ่ายรูป แต่ผู้ใช้สามารถเรียนรู้การใช้งานได้อย่างไม่ยุ่งยาก และหากมีประสบการณ์ที่คุ้นเคยกับงานด้านการวัดอยู่แล้วก็จะสามารถเรียนรู้งานสแกนได้ง่าย

               การรับข้อมูลด้วยการสแกน 3 มิตินั้นรวดเร็วมากขึ้นใน ทุกๆ วัน เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนข้อมูลที่ได้รับกับเวลาที่ใช้ใน การสแกน 3 มิติที่มีประสิทธิภาพเท่ากับ CMM เห็นได้จากแต่ละ จุดสัมผัสการวัดของ CMM ใช้เวลา 2-3 วินาที ในขณะเดียวกัน เครื่องสแกนแสงที่มีโครงสร้างความละเอียดสูงอาจจับจุดข้อมูล หลายล้านจุด (หรือที่เรียกว่า cloud point) โดยตั้งโปรแกรม กำหนดจำนวนจุดสัมผัสเท่ากันกับ CMM เพื่อกำหนดคุณสมบัติที่ เหมือนกัน นั่นจะทำให้เห็นว่าวิธีไหนจะใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสแกนนั้นง่ายกว่าการใช้ข้อมูล Excel ซึ่งเป็นมาตรฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลของ CMM เมื่อดูข้อมูลจากการสแกนจะเห็นชิ้นส่วนและคุณสมบัติต่างๆ แต่ถ้าดูที่ข้อมูลจาก CMM ในค่าตาราง Excel แบบดั้งเดิม จะมีการแปลงเล็กน้อย ดังนั้นในการเปรียบเทียบผลการวัดกับค่าบนแบบ Drawing ของการสแกนจะเห็นภาพได้ครอบคลุมกว่าสแกนได้ง่าย

อีกทั้งการวัดงานในแง่ของคุณภาพไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่มากมายอีกต่อไป เพราะเครื่องสแกนเนอร์ 3 มิติสามารถเคลื่อนย้ายพกพาได้สะดวก และยังสามารถเคลื่อนย้ายออกไปได้ในขณะที่ยัง “ใช้งาน” อยู่และพร้อมใช้งานตลอดเวลา เครื่องสแกนเนอร์ 3 มิติถูกออกแบบมาสำหรับงานอุตสาหกรรม เพียงเอาสายสะพายข้างแล้วทำการสแกนชิ้นงานได้เลย และการสแกน 3 มิติยังช่วยให้สามารถวัดเปรียบเทียบหรือสร้างเครื่องมือใหม่จากข้อมูลการสแกน หากชิ้นงานมีการประกอบชิ้นส่วนหรือมีชุดประกอบหลายชิ้น เพียงสแกนผ่านเครื่องสแกน 3 มิติ ก็จะสามารถช่วยให้ระบุปัญหาได้เร็วกว่าวิธีการทั่วไป โดยสามารถดูส่วนตัด(Cross section) ใดๆในชิ้นงานข้อมูลการสแกนก็ได้

การเรียนรู้เทคโนโลยีการสแกน 3 มิตินั้นใช้เวลาไม่มากและมักจะปลุกไฟในตัวผู้ปฎิบัติงาน พวกเขาจะตื่นเต้นที่กับการทำงานที่น่าสนใจมากขึ้น! อีกทั้งเปลี่ยนรูปแบบตารางการนำเสนอข้อมูลจากโปรแกรม Excel ที่ไม่น่าสนใจ ให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นในลักษณะของรูปร่างการวัดแบบสามมิติพร้อมสีแบ่งความชัดเจนของส่วนที่คุณภาพผ่านหรือไม่ผ่าน

สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่