Read More
Uncategorized

การพิมพ์ 3 มิติ

การพิมพ์เพื่อสร้างชิ้นงานโมเดล 3 มิติ ที่มีความ กว้าง ยาว ลึก สามารถจับต้องได้ โดยมีกระบวนการสร้างคือการเติมเนื้อวัสดุ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ในการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว

Read more

Read More
Uncategorized

3D Printing ออกแบบสามมิติ

3D Printing หรือ การพิมพ์ 3 มิติ กำลังเป็นที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากบุคคลทั่วไป โรงงาน และภาคการศึกษา เนื่องจากสามารถสร้างสินค้าและผลิตภัณฑ์ ได้อย่างรวดเร็ว

Read more

Read More
Uncategorized

การสแกน 3 มิติ

มาทำความรู้จักการสแกน 3 มิติ ว่าช่วยเรื่องอะไร ควรใช้กับงานประเภทไหน และดีอย่างไรกัน สำหรับสแกน 3 มิติ เป็นกระบวนการเก็บภาพหรือรายละเอียดจากวัตถุ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรูปร่างและลักษณะ

Read more

Read More
Uncategorized

3D Scanning หรือ สแกน 3 มิติ มีดีอย่างไร

3D Scanning หรือ สแกน 3 มิติ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในเก็บภาพพร้อมรายละเอียดจากวัตถุ โดยทำการสแกนและเก็บภาพของวัตถุนั้นๆจะส่งเข้าไปสู่คอมพิวเตอร์ในรูปแบบของไฟล์สามมิติ

Read more

Read More
Uncategorized

รับเขียนแบบและออกแบบ Product Design และ การทำ Prototype

รับเขียนแบบและออกแบบProduct Design ด้วยโปรแกรม Rhino, SolidEdge SolidWork ตามความต้องการ ตัวอย่างงาน Prototype Mockup ก่อนผลิตชิ้นงานจริง

Read more

Read More
Uncategorized

3D Printer คืออะไร?

เครื่อง 3D printer(ระบบ FDM) หรือ ที่คนไทยเรียกเครื่องพิมพ์ 3มิติ เครื่องปรินท์ 3มิติ คือ เครื่องจักรที่ใช้กระบวนการเติมเนื้อวัสดุ เพื่อทำให้เกิดเป็นรูปร่างที่สามารถจับต้องได้

Read more