TKK3D Printing Service บริการ 3D ครบวงจร

การสแกน 3 มิติ

Share the Post:
มาทำความรู้จักการสแกน 3 มิติ ว่าช่วยเรื่องอะไร ควรใช้กับงานประเภทไหน และดีอย่างไรกัน สำหรับสแกน 3 มิติ เป็นกระบวนการเก็บภาพหรือรายละเอียดจากวัตถุ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรูปร่างและลักษณะ

มาทำความรู้จักการสแกน 3 มิติ ว่าช่วยเรื่องอะไร ควรใช้กับงานประเภทไหน และดีอย่างไรกัน

สำหรับสแกน 3 มิติ เป็นกระบวนการเก็บภาพหรือรายละเอียดจากวัตถุ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรูปร่างและลักษณะจาก วัตถุ โมเดล สิ่งของ คน รวมถึงสถานที่ ซึ่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมสามารถนำมาใช้ในการสร้างดิจิตอลแบบจำลอง 3 มิติได้

สารบัญเนื้อหา

สแกน 3 มิติ ควรใช้กับงานประเภทไหนบ้าง

สแกน 3 มิติ ช่วยเรื่องอะไร

สแกน 3 มิติ ดีอย่างไร

สรุป

สแกน 3 มิติ เป็นกระบวนการวิเคราะห์วัตถุหรือสภาพแวดล้อมเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรูปร่างและลักษณะ ทำเป็นสำเนาในรูปแบบสามมิติ และเก็บข้อมูลไปแปลงเป็นข้อมูลดิจิทัล โดยสแกน 3 มิติ เก็บข้อมูลไปเป็นโมเดล 3 มิติในคอมพิวเตอร์ ในลักษณะเป็นจุดพิกัดที่เรียกกันว่า พอยต์คลาวด์ (Point cloud) สามารถทำงานต่อกับ Software ตกแต่งงาน เช่น ZBrush การจัดเก็บไฟล์ในรูปแบบดิจิทัล แต่งทรงให้สวย แล้วไปผลิตต่อด้วยเครื่อง 3D Printer และ CNC และนำโมเดลที่ได้ไปทำงานต่อในกระบวนการสร้าง Animation หรือ ในเชิงอุตสาหกรรม สามารถทำไฟล์ไปใช้ต่อทาง Reverse Engineer งาน Inspect ความถูกต้องในการผลิต

 

 

สแกน 3 มิติ ควรใช้กับงานประเภทไหนบ้าง

สแกน 3 มิติ สามารถนำไปใช้ได้กับงานหลากหลายประเภท เช่น ศิลปกรรม วิศวกรรม สถาปัตยกรรม แพทย์ศาสตร์ ทันตกกรรม โดยหมวดที่ใช้กันเยอะที่สุด คือ Reverse Engineer วิศวกรรมย้อนรอย และกลุ่มที่ใช้ 3D Scanner มักจะเป็นศิลปิน นักออกแบบ สแกนงานประติมากรรม ศิลปะที่ปั้นขึ้นด้วยมือ หรือ โบราณวัตถุ เก็บเป็นไฟล์ 3มิติ นำไปใช้ทำซ้ำ ดัดแปลง แต่งเติม หรือ เก็บรักษาในรูปแบบดิจิทัล

Reverse Engineer เป็นกลุ่มที่นิยมมากสุด เป็นการเก็บขนาด 3 มิติแบบ 1:1 ผู้ใช้สแกนของจริง เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์, แม่พิมพ์ และนำไฟล์ 3 มิติ ไปทำกลับเป็น CAD 3D เพื่อทำชิ้นงานซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข โดยไม่ต้องทำใหม่ทั้งหมด

Inspection / Control ใช้อุตสาหกรรมขึ้นสูง เช่น รถยนต์, อากาศยาน, เครื่องมือแพทย์

Free Form สแกนเพื่อเก็บไฟล์ 3มิติ พิพิธภัณฑ์หลายแห่งในไทย ใช้เครื่อง 3D Scanner เก็บโบราณวัตถุเป็นไฟล์ดิจิทัลสแกนคนหรือใบหน้าคนดัง รูปปั้น นำไฟล์ไปแต่งต่อใน Software เพื่อความละเอียด เพิ่มเติม 3D เข้าไป

3D Scaling กลุ่มผู้ใช้จะอยู่ในสาย ศิลปิน ดีไซเนอร์ สถาปนิก สแกนรูปปั้น งานศิลปกรรม และนำไฟล์ไปขยายให้ใหญ่ขึ้น หรือ เล็กลง

3D to 2D สแกน 3มิติ แล้วนำไปคลี่ออกเป็น 2 มิติ มีประโยชน์และลดขั้นตอนการทำงานอย่างมาก ในการทำ Pattern ผ้า หนัง Sticker เช่น สแกนรถยนต์ เป็นไฟล์ 3 มิติ แล้วไปคลี่ออกเป็น 2มิติ เพื่อตัด Sticker ทำเบาะรถยนต์ ทำพรม

Medical กลุ่มคณะแพทย์ โรงพยาบาล นักวิจัย ใช้เครื่องสแกนเนอร์ กับคนไข้เพื่อเก็บขนาดของบุคคล (ขนาดภายนอก) อาจจะนำไปใช้ประยุกต์กับ MRI CT Scan เพื่อการวินิจฉัยโรค สร้างเครื่องมือแพทย์ เช่น แขน ขา ชิ้นส่วนร่างกายเทียม

Dentistry ปัจจุบัน 3D Scanner ช่วยในงานทันตกรรม ทั้งสแกนในช่องปาก Intra-Oral Scanner Lab Scan สแกนโมเดลฟัน นำไฟล์ที่ได้ไปทำต่อ Clear Aligner วีเนียร์ ครอบฟัน และออกแบบการผ่าตัด

Packaging เป็นกลุ่มลูกของ Reverse Engineer แต่กลุ่ม Packaging อาจจะไม่ต้องการความแม่นยำขนาดเป็น Micron เมื่อสแกนสินค้า นำไฟล์ที่ได้มา Offset ใหญ่ขึ้นเล็กน้อย 2-3มม.

VR/AR/Meta ในการสร้าง Animation, Metaverse, Gaming, งานสถาปัตยกรรม

 

สแกน 3 มิติ ช่วยเรื่องอะไร

การใช้สแกน 3 มิติ ยังช่วยลดระยะเวลาการทำงานจากปกติ ทำให้ช่วยประหยัดเวลาการทำงานได้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น

แบบจำลองคน

ข้อมูลเทคโนโลยี 3D Scan ทำให้ผู้ใช้สามารถปรับปรุงเสื้อผ้า ทรงผม เครื่องแต่งกายได้ โดยไม่ต้องทำจริง ซึ่งประยุกต์ได้หลากหลาย ทั้งงานศิลปะ แฟชั่น หรือทำเป็นของชำร่วยแจก ขนาดการพิมพ์ขึ้นอยู่กับเครื่อง 3D Printer ของแต่ละคน

ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์

การวาดแบบจำลอง 3D ขึ้นใหม่ทั้งหมด ใช้เวลานาน ซึ่งถ้าเรามีต้นแบบอยู่แล้วเพียงแต่ต้องการปรับปรุง หรือผลิตซ้ำ เพียงใช้เครื่องสแกน 3 มิติเก็บข้อมูล สามารถประหยัดเวลามากกว่าครึ่ง และไม่ต้องเรียนรู้การเขียน CAD

งานสถาปัตยกรรมและโยธา

ตึกหรืออาคารใช้เวลาในการเขียนแบบ หรือทำชิ้นงานต้นแบบต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ที่สูงมาก เนื่องจากรายละเอียดที่มีขนาดใหญ่ระดับหลายสิบเมตร จนถึงเล็กระดับมิลลิเมตร ดังนั้นการสแกนช่วยให้การเก็บข้อมูลเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ไม่สูญเสียเวลามาก และสามารถแบ่งส่วนการสแกนเป็นภายในและภายนอกเพื่อกระจายงานได้อีกด้วย

 

สแกน 3 มิติ ดีอย่างไร

สแกน 3 มิติ เป็นผู้ช่วยส่งเสริมจินตนาการของคุณ โดยการนำไปสแกนวัตถุทางกายภาพที่เป็นสภาพแวดล้อมเหมือนจริง เพื่อช่วยให้คุณสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ได้ดีเยี่ยม

สแกน 3 มิติ ทำให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น สามารถสร้างไฟล์แบบจำลอง 3 มิติ จากสิ่งของที่เรามีอยู่ได้ด้วยเครื่อง 3D SCAN จึงทำให้เราเก็บข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

สแกน 3 มิติ ทำให้ลดเวลาการทำงาน สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและประหยัดเวลามากขึ้น

สรุป

สแกน 3 มิติ มีประโยชน์อย่างมาก ผู้ผลิตสามารถเข้าถึงข้อมูลที่แม่นยำยิ่งขึ้นกว่าที่เคย และกระบวนการผลิตเป็นไปอย่างคล่องตัวมากขึ้น และทำให้ประหยัดทั้งเวลาและเงินโดยการลดการทำซ้ำ และข้อได้เปรียบของการสแกน 3 มิติคือการที่ช่วยให้การประกอบแบบดิจิตอลของส่วนประกอบต่าง ๆ เพื่อประเมินความพอดีและเสร็จสิ้นก่อนจัดส่งชิ้นส่วนทางกายภาพ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญในกระบวนการควบคุมคุณภาพที่ทันสมัย

และสามารถนำมาใช้ได้กับงานหลากหลายประเภททั้งงานโยธา งานทำแบบ งานเหมือง ด้านการแพทย์ เกมส์ หรือจะนำมาประยุกต์ ได้ทั้งงานศิลปะ แฟชั่น ซึ่งการเลือกใช้เครื่องสแกน 3 มิติขึ้นอยู่กับความต้องการว่าอยากได้ความละเอียด ความรวดเร็ว เพียงใด โดยเทคโนโลยีจะมีความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ขนาดของชิ้นงาน และค่าความละเอียดที่ต้องการ

Share the Post:
Scroll to Top